Menu
Your Cart

Όροι χρήσης

Η εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΣΕΡΑΦΕΤΙΝ» διατηρεί την ιστοσελίδα https://kafeserafetin.gr η οποία περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό κατάστημά μας.

Στοιχεία εταιρίας:

Επωνυμία: «ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΣΕΡΑΦΕΤΙΝ».

Διεύθυνση:Κιλκίς 3, Κομοτηνή 69100

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25310 23779

Ηλεκτρονική διεύθυνση:info@kafeserafetin.gr


 

Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπεται από τους συγκεκριμένους όρους χρήσης και προϋποθέτει την αποδοχή τους. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και πραγματοποιεί αγορές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θεωρείται ότι διάβασε τους παρόντες όρους χρήσης και τους αποδέχεται.  Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Οι όποιες τροποποιήσεις θα ισχύουν από τη στιγμή που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις εν λόγω τροποποιήσεις οφείλετε να απέχετε από την χρήση της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση που κάποιος όρος κηρυχθεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης πρεπει να δηλώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα στοιχεία του και ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα καθώς ο ίδιος έχει την ευθύνη για τα στοιχεία που δηλώνει. Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο χρήστης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για:

  1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

  2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οιουδήποτε περιεχομένου που προσβάλλει τα χρηστά ήθη και συνιστά παράβαση νόμου,

  3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύι συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

  4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

  5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή αλλοίωση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένη ή μη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

    Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται αστικά και ενδεχομένως ποινικά για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο μας, αναγόμενη στην αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας μας. Η εταιρία μας δύναται να διακόψει τις υπηρεσίες της προς αυτόν και ουδεμία ευθύνη φέρουμε.


 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αποτελούν αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας μας, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητώς το περιεχόμενο του ιστότοπου αυτού να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, διανομής, αντιγραφής, τροποποίησης, εκμετάλλευσης. αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής, μετάδοσης ή φόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους χρήστες ή από οποιονδήποτε άλλο, χωρίς την προηγούμενη ενυπόγραφη έγγραφη άδεια μας.

 

Από την ως άνω απαγόρευση εξαιρείται ρητώς η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση τμήματος του περιεχομένου από τους χρήστες σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) προσωρινά για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση με σκοπό την απλή ανάγνωση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής του από τον παρόντα διαδικτυακό χώρο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρία μας δεν δύναται να εγγυηθεί την διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα σας ενημερώνουμε το συντομότερο δυνατό.

Η εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια έναντι των χρηστών σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας ή καθυστέρησης παράδοσης των  προϊόντων.

Επιφυλασσόμαστε για τυχόν ύπαρξη τυπογραφικών λαθών που υπάρχουν στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Διατηρούμε ρητώς το δικαίωμα να διορθώσουμε τα οποία τυχόν λάθη εκ παραδρομής υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας και αφορούν τη τιμολόγηση των υπηρεσιών.

Εφόσον  διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή κάποιου προϊόντος, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα μπορείτε είτε να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή είτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας.

Η εταιρία μας προσπαθεί να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που υπάρξουν τεχνικά προβλήματα ή διακοπές στο διαδικτυακό της τόπο.